دکتر مرتضی جوانعلی آذر

مدرس دوره های رشد و تعالی

javanaliazar@tamaddon.ir

25917377 - 021

www.tamaddon.ir

دکتر مرتضی جوانعلی آذر

درباره استاد

 • نگارش مقاله «راهبردهاي توسعه عدالت محور بخش فرهنگ»؛ چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات توسعه مبتني بر عدالت
 • نگارش مقاله «تغيير ساختار سازماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مقدمه اثربخشي فرهنگ»؛ چاپ شده در دوماهنامه فروردين و ارديبهشت ۸۸ دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • نگارش مقاله «تعریف جایگاه و حدود فعالیت بخش خصوصی در عرصه فرهنگ»

رتبه علمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

تحصیلات

دکتراي مديريت دولتي (گرایش منابع انسانی)، دانشگاه پيام نور

کارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت(مالي)، دانشگاه امام صادق عليه السلام

سوابق علمی و مدیریتی

 • عضو صاحب نظر در مسايل مديريت در شوراي تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • عضو شوراي پژوهشي مرکز ترويج و توسعه فعاليت‌هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • عضو شوراي مشورتي راديو گفتگو
 • مشاور علمي پروژه طراحي و تدوين منشور اخلاقي کشور
 • مشاور علمی مدرسه مجازي بسبج
 • عضو کارگروه مديريت راهبردي فرهنگي کشور؛ دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ذيل تدوين سند مهندسي فرهنگي کشور
 • عضو شورای علمی تدوین برنامه ۵ ساله فرهنگی استان خراسان رضوی
 • مدیر علمي طرح مطالعاتي تدوين مباني نظري برنامه پنجم (پيشرفت و عدالت)
 • عضو کمیته تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور در طرح مطالعاتی نگارش مبانی نظری و سند مهندسی فرهنگی کشور؛ در پروژه تدوين سند مهندسي فرهنگي
 • کارشناس امور فرهنگي در مرکز طرح و برنامه ريزي سازمان صدا و سيما
 • مديرکل دفتر توسعه مشارکت هاي فرهنگي و هنري و دبير هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، دبير شوراي فرهنگ عمومي استان، عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، عضو شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان، عضو ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان
 • مدير گروه مطالعاتي «پيشرفت و عدالت» در مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
 • مدیر کانون تربیت کارگزار اسلامی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی